top of page

De advocaat is het best geplaatst om het snelst en het meest kordaat uw invorderingen op te volgen. Enkel een advocaat kan alle aspecten van uw invordering uitvoeren: aanmanen, zo nodig bewarend beslag leggen, dagvaarden en vonnis bekomen, en dit vonnis gedwongen uitvoeren. Ook de aanwending van gebeurlijke voorrechten en zekerheden behoort tot onze specialisatie.

Door de optimalisatie van de verkoop- en factuurvoorwaarden, wordt er naar gestreefd om alle invorderingskosten, inclusief uw advocaatkosten, te recupereren op de debiteur, zodat u als cliënt de in te vorderen hoofdsommen meestal netto ontvangt.

201103GVDB35.jpg
bottom of page