top of page

Deze kunnen bij aanvang van het dossier worden overlegd en ook proces-economisch afgewogen.

Ze zijn samengesteld als volgt:

 

  • Secretariaatskosten ter vergoeding van de briefwisseling en elektronische correspondentie, telefoon-fax verkeer e.d;​

  • Verplaatsingskosten per km.

  • Gerechtskosten zoals griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten, expertisekosten, beslagkosten, notariskosten e.d. Het is gebruikelijk op ons kantoor dat de cliënt verzocht wordt deze rechtstreeks aan de betrokken rechtbank, gerechtsdeurwaarder, notaris of expert te voldoen, zodat volledige transparantie gewaarborgd is.

  • Het eigenlijke ereloon wordt hetzij vooraf afgesproken, hetzij gerekend aan een uurtarief;

  • Een succesbonus kan bedongen worden, in functie van de inzet en het behaalde resultaat.

  • Desgewenst kan voorafgaandelijk een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan op basis van het modelcontract van de Vereniging der Vlaamse Balies.

  • Sinds 01.01.2014 is op de erelonen van advocaten 21% BTW verschuldigd. Alle tarieven worden opgegeven exclusief BTW.

DSC_0002.jpg
bottom of page