top of page
Ons kantoor verwierf de voorbije 35 jaar expertise en specialisatie in volgende materies:

FAMILIERECHT

 

Echtscheiding, alimentatie, ontkenning vaderschap, vereffening-verdeling huwgemeenschap, onbekwaamheid en bewindvoering

 

ERFRECHT

 

Vereffening van nalatenschappen, betwistingen over schenkingen en testamenten, successieplanning

 

HUURGESCHILLEN, EIGENDOMS- en APPARTEMENTSRECHT

 

Woninghuur en handelshuur : Redactie contracten, invordering achterstallen, huurschade

Geschillen tegen of binnen Verenigingen van Mede-eigenaars (appartementsgebouwen)

Erfdienstbaarheden

 

BOUWGESCHILLEN

 

Bemiddeling en procedures inzake koop en aanneming voor alle bouwactoren en bijhorende aansprakelijkheden.

 

VERKEER en VERZEKERING

 

Strafverdediging voor Politierechtbank

Invordering schadevergoeding voor verkeersslachtoffers

Aansprakelijkheidsgeschillen, ook inzake medische ongevallen, brand en BA-uitbating

ONDERNEMINGSRECHT en BEGELEIDING KMO

 

INCASSO van onbetaalde facturen

Geschillen met handelaars of vennoten

Redactie van en geschillen over handelsovereenkomsten (concessie, franchise, handelsagentuur enz.)

Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, INSOLVENTIERECHT, en BESLAG.

Geschillen met PERSONEEL, arbeidsrecht

Procedures inzake oneerlijke concurrentie

201103GVDB32.jpg

Voor andere materies wordt een beroep gedaan op een ruim netwerk van gespecialiseerde externe medewerkers, zodat zowel voor particulieren als voor bedrijven een totale service wordt aangeboden, voor alle problemen die zich kunnen voordoen.

bottom of page