Faillissementen

Mr. Guy VANDEN BRANDEN is opgenomen op de lijst van curatoren van de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, en wordt regelmatig aangesteld als curator.

Voor informatie over door hem behandelde faillissementen, kunt u contact nemen via guy@vandenbrandenadvocaten.be


 

 


 

 

Sinds 01.04.2017 mogen aangiften van schuldvorderingen in faillissementen enkel nog digitaal worden ingediend via het CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT.

Voor de indiening en opvolging van uw schuldvordering kunt u uiteraard ook een beroep doen op ons kantoor.


LET OP:

Vanaf 01.05.2018 wordt de nieuwe faillissementswetgeving van kracht.

Lees hierover meer in de rubriek “ACTUA” van onze website.


 

VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

Colmarstraat 2 A
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 17 60
Fax 03 760 17 65
E-mail guy@vandenbrandenadvocaten.be