Actua

2018 BRENGT BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING: VRAAG TIJDIG RAAD

 

 

 

 

 

01.09.2018: Bevoegdheid Vrederechter opgetrokken tot €5.000:

Voor vorderingen tussen particulieren wordt de bevoegdheid van Vrederechter vanaf 01.09.2018 opgetroken van €2.500 naar €5.000.

Wanneer de inzet lager is dan €2.000 is dan géén hoger beroep meer mogelijk.

Voor vorderingen tussen handelaars blijft de Rechtbank van Koophandel bevoegd, ongeacht het bedrag.

 


 

01.09.2018: Nieuw huwelijksvermogensrecht wordt van toepassing:

De regels van het wettelijk stelsel worden verfijnd, en het stelsel van scheiding van goederen krijgt een betere wettelijke omkadering. Vraag tijdig raad!

 


 

01.09.2018 : Nieuw erfrecht.

Beschikbaar deel (dat kan geschonken worden) wordt altijd 50% ongeacht het aantal kinderen.

Erfovereenkomsten worden mogelijk.

Inbreng voortaan altijd in waarde en niet meer in natura, zowel voor roerend als onroerend vermogen.

Nieuw evenwicht tussen het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, de kinderen en de overige bloedverwanten.

Tot 31.08.2018 kan een schenker bij notariële akte een verklaring afleggen waarbij hij ervoor opteert dat de huidige bepalingen op vroegere schenkingen van toepassing blijven. Vraag dus tijdig raad !

 


01.05.2018: Nieuw faillissements- en insolventierecht binnen het Wetboek Economisch Recht.

Veel ruimer toepassingsgebied: ook vrije beroepen, VZW’s en maatschap zullen failliet verklaard kunnen worden.

Faillissementsdossier wordt volledig digitaal.

Wijziging van de samenstelling van de activa van het faillissement: wat de gefailleerde verwerft of erft na faillissement maar tijdens de faillissementsprocedure, valt niet meer in het actief.

Verschoonbaarheid na faillissement wordt vervangen door kwijtschelding.

Wijzigingen inzake de aansprakelijkheid van bestuurders.

Zowel voor de gefailleerde als voor de schuldeisers brengt dit belangrijke nieuwigheden met zich mee.


Najaar 2018: Nieuw ondernemings- en vennootschapsrecht normaal in werking.

Eén nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoud van slechts vier vennootschapsvormen: de maatschap, de BVBA, de CVBA en de NV.

De invoering van de kapitaalloze BVBA en de gevolgen ervan.

VZW en stichting worden ondernemingen.

Diverse aanpassingen om het vennootschapsrecht flexibeler te maken.

 

 

VAN DEN BRANDEN ADVOCATEN

Colmarstraat 2 A
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 760 17 60
Fax 03 760 17 65
E-mail guy@vandenbrandenadvocaten.be